Projekty


Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vzhledem k prioritám Národního programu ČR v oblasti vědy a techniky je důležité odborně seznámit studenty vysokých škol s inovačními biotechnologiemi a metodami kvantitativní genetiky používanými ve výzkumných laboratořích a běžné praxi. Významnou prioritou navrhovaného projektu je, aby naši absolventi byli schopni získané teoretické vědomosti efektivně uplatnit ve své praxi, například v selekčních postupech a efektivních šlechtitelských programech. Projekt se zabývá výběrem vhodných metod pro laboratorní vyhodnocení informativnosti genetických markerů (mikrosatelitů) a statistické zpracování získaných molekulárně-biologických dat s ohledem na jejich snadnou a v praxi uplatnitelnou interpretaci. Především pro výukové účely jsme zvolili jako primární druh hospodářských zvířat Equus Caballus. Laboratorní metody budou optimalizovány pro podmínky výukové laboratoře Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat MZLU v Brně. Získané výsledky a informace budou využity na tvorbu výukových materiálů pro předměty: Molekulární a buněčná genetika a Genetika kvantitativních znaků, které jsou součástí nově reakreditovaného magisterské oboru Živočišné biotechnologie.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:2280/2007
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.Spoluřešitel
Ing. Monika Burócziová, Ph.D.Spoluřešitel
Mgr. Jan ŘíhaŘešitel