ProjektyHelp


Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vzhledem k prioritám Národního programu ČR v oblasti vědy a techniky je důležité odborně seznámit studenty vysokých škol s inovačními biotechnologiemi a metodami kvantitativní genetiky používanými ve výzkumných laboratořích a běžné praxi. Významnou prioritou navrhovaného projektu je, aby naši absolventi byli schopni získané teoretické vědomosti efektivně uplatnit ve své praxi, například v selekčních postupech a efektivních šlechtitelských programech. Projekt se zabývá výběrem vhodných metod pro laboratorní vyhodnocení informativnosti genetických markerů (mikrosatelitů) a statistické zpracování získaných molekulárně-biologických dat s ohledem na jejich snadnou a v praxi uplatnitelnou interpretaci. Především pro výukové účely jsme zvolili jako primární druh hospodářských zvířat Equus Caballus. Laboratorní metody budou optimalizovány pro podmínky výukové laboratoře Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat MZLU v Brně. Získané výsledky a informace budou využity na tvorbu výukových materiálů pro předměty: Molekulární a buněčná genetika a Genetika kvantitativních znaků, které jsou součástí nově reakreditovaného magisterské oboru Živočišné biotechnologie.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:
2280/2007
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Spoluřešitel
Ing. Monika Burócziová, Ph.D.
Spoluřešitel
Mgr. Jan Říha
Řešitel