Projekty


Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Genetická charakterizace domestikovaného psa se provádí zejména z důvodu studia jeho původu. Pro tyto účely jsou používány mendelistické genetické markery jako jsou např. mikrosatelity. Cílem tohoto projektu je u modelových populacích psů s různou historií původu (kavkazský pastevecký pes a český teriér) stanovit a charakterizovat genetickou variabilitu a stanovit jejich vzájemnou genetickou diverzitu na základě analýzy 10 mikrosatelitních markerů. Tato dvě plemena mohou dále sloužit jako modelové populace (outbrední a inbrední) pro populace velkých hospodářských zvířat.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:IGA č. 21/2007
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.Řešitel
Ing. Miloslav TruksaSpoluřešitel