ProjektyHelp


Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Genetická charakterizace domestikovaného psa se provádí zejména z důvodu studia jeho původu. Pro tyto účely jsou používány mendelistické genetické markery jako jsou např. mikrosatelity. Cílem tohoto projektu je u modelových populacích psů s různou historií původu (kavkazský pastevecký pes a český teriér) stanovit a charakterizovat genetickou variabilitu a stanovit jejich vzájemnou genetickou diverzitu na základě analýzy 10 mikrosatelitních markerů. Tato dvě plemena mohou dále sloužit jako modelové populace (outbrední a inbrední) pro populace velkých hospodářských zvířat.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:
IGA č. 21/2007
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Řešitel
Ing. Miloslav Truksa
Spoluřešitel