Projekty


Rozšíření výuky o seminář izolačních technologií pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Garant: Ing. Kateřina Svobodová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem tohoto projektu je seznámit studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů s nejnovějšími poznatky z oblasti izolace nukleových kyselin. Seminář, pořádaný za tímto účelem, bude koncipován tak, aby studenti získali ucelené informace o této problematice.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Agronomická fakulta
Identifikace projektu:2385/2007
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2