Projects


Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika

Supervisor: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.


Basic information         


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Předmět Teoretická informatika (TI) je vyučován v zimním semestru 2. ročníku navazujícího magisterského oboru Ekonomická informatika (EI), studijního programu Systémové inženýrství a informatika. Jeho cílem je pposkytnout studentům dostatečně teoretické zázemí pro úspěšné aplikování moderních informatických algoritmů - zejména rozvoj základních formálních aparátů, pojem složitost algoritmu a složitostní třídy, pokročilé datové struktury, grafové a síťové algoritmy, paralelní programování. Jedná se o klíčový předmět završující teoretické znalosti studentů, je proto nezbytné využít všech možností k tomu, aby studenti danou problematiku důkladně pochopili a zažili. Cílem projektu je vytvořit multimediální eLearningové opory pro tento předmět, které studentům umožní efektivní samostudium jako doplněk k přednáškám a cvičením.
Kind of project:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Department:
Department of Informatics (FBE)
Project identification:
1198/2008 - F1d
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2008
Project close date:
31. 12. 2008
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:
3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
spoluřešitel
demonstrátor
řešitel


Link-up to projects

The following table contains projects which the project of Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika is a follow-up of.

Identification
Project title
State
Project supervisor
7/2006 - F5d | FR160091
FRVŠ 1845/2006
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected