Projekty


Multimediální atlas základních hornin Českého masívu

Garant: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem předkládaného projektu je vytvoření multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu v uživatelsky přívětivém prostředí. Vzájemně propojená obrazová a textová databáze bude obsahovat vyobrazení a popis jednotlivých hornin, popis lokalit, situační plán s určením polohy pomocí GPS, dominantními rostlinnými taxony a zajímavými informace vztahující se k jednotlivým horninám, případně lokalitám samotným.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav geologie a pedologie (LDF)
Identifikace projektu:2418/2006/F6/d
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:1