Projects


Příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací

Supervisor: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací (zkráceně VŠKP) s napojením na lokální registry či přímo digitální archivy v jednotlivých vysokých školách. Jednotné vyhledávací prostředí, které bude v rámci projektu vybudováno, bude otevřeno pro všechny vysoké školy v ČR. Záznamy o VŠKP budou zpřístupněny veřejnosti s odkazem na plný text kvalifikačních prací. Předpokládá se zapojení dalších vysokých škol v následujícím roce projektu.
Kind of project:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:
Institute for Information System (CUD)
Project identification:2007 - 8b
Project status:
Rejected
Project start date :
01. 01. 2007
Project close date:
01. 01. 2007
Number of workers in the project:
4
Number of official workers in the project:
0


Link-up to projects

The following table contains projects which the project of Příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací is a follow-up of.

IdentificationProject titleStateProject supervisor

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected