Projekty


Příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací (zkráceně VŠKP) s napojením na lokální registry či přímo digitální archivy v jednotlivých vysokých školách. Jednotné vyhledávací prostředí, které bude v rámci projektu vybudováno, bude otevřeno pro všechny vysoké školy v ČR. Záznamy o VŠKP budou zpřístupněny veřejnosti s odkazem na plný text kvalifikačních prací. Předpokládá se zapojení dalších vysokých škol v následujícím roce projektu.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:2007 - 8b
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:01. 01. 2007
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený