ProjektyHelp


Příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací (zkráceně VŠKP) s napojením na lokální registry či přímo digitální archivy v jednotlivých vysokých školách. Jednotné vyhledávací prostředí, které bude v rámci projektu vybudováno, bude otevřeno pro všechny vysoké školy v ČR. Záznamy o VŠKP budou zpřístupněny veřejnosti s odkazem na plný text kvalifikačních prací. Předpokládá se zapojení dalších vysokých škol v následujícím roce projektu.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:
2007 - 8b
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:01. 01. 2007
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací navazuje.

IdentifikaceNázev projektu
Stav
Garant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v Brně
obhájený

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatý
připravovaný
připravovanýřešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájenýobhájenývyřazený
vyřazený
zamítnutýzamítnutý
zrušený
zrušený