ProjektyHelp


Zajištění podpory eScience, eLearning a eAgenda v Univerzitním informačním systému

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:
89/2007 - 8b | TR970051/1105
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel projektu
Ing. Tomáš Procházkaspoluřešitel projektu
spoluřešitel projektu
spoluřešitel projektu
Mgr. Petr Dadák
spoluřešitel projektu


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Zajištění podpory eScience, eLearning a eAgenda v Univerzitním informačním systému navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v Brněobhájený
609/2006 - 4a,c | TR960271obhájený


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Zajištění podpory eScience, eLearning a eAgenda v Univerzitním informačním systému (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
1/2008 - 3b | TR980011/1105
Rozvoj ICT prostředí univerzity
obhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutýzamítnutý
zrušený
zrušený