Projekty


Tvorba multimediálních učebních textů předmětu Ochrana lesa.

Garant: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Financování   
   


Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2004
Kapitálové výdaje
--
Běžné výdaje - mzdové náklady--
Běžné výdaje - ostatní85 000