Projekty


Tvorba multimediálních učebních textů předmětu Ochrana lesa.

Garant: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.


   Pracovníci      
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Tvorba multimediálních učebních textů předmětu Ochrana lesa.".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracoviště
Telefon
Kancelář
A
ÚOLM LDF
+420 545 134 119
BA04N3016 (B3.16)

Legenda
Role:
AadministrativaM
metodický řešitel
ŘřešitelH
pomocník
P
pozorovatel