Projekty


Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu

Garant: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Identifikace projektu:GP402/06/P297
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GP402/06/P297
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:
9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel