ProjektyHelp


Struktura, kvalita a hygiena biomasy trav na konci vegetačního období

Garant: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Navrhovaný projekt řeší otázku nárůstu a kvality biomasy mezirodového hybridu Felina (Festuca arundinacea x Lolium multiflorum), Dactylis glomerata a Arrhenatherum elatius na konci vegetačního období ve vztahu k letnímu využití. V říjnu až listopadu bude v třítýdenních intervalech hodnocen podíl zelených listů, vytvářejících se listů a odumřelých listů. Počátkem října, počátkem listopadu a počátkem prosince budou odebrány vzorky biomasy pro chemické analýzy. Odebrané vzorky budou analyzovány na obsah organických živin (Weendenská analýza), popelovin, dusíkatých látek, NDF a ADF. Dále bude prostřednictvím analýzy ergosterolu odhadnuta úroveň napadení porostu v plísněmi. V návaznosti na výskyt plísní bude provedena analýza mykotoxinů zearalenonu a aflatoxinu v odebrané biomase. Nárůst biomasy a kvalita biomasy na konci vegetačního období a v zimě je předpokladem pro zimní pastvu.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Identifikace projektu:
521/06/P253
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GP521/06/P253
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
22