Projekty


Proces SEA v oblasti územního plánování a indikátory životního prostředí

Garant: Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Předmětem tohoto grantového projektu bude definování indikátorů životního prostředí, které by byly nosné pro proces strategického posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti územního plánování. Aplikace metodiky SEA s využitím indikátorů ŽP není v ČR dosud ověřena v praxi a proto si předkládaný grantový projekt klade za cíl vytvořit ucelenou a přehlednou sadu indikátorů životního prostředí využitelnou především v procesu posuzování vlivů ÚPD na životní prostředí tak, aby byla snadno přístupná a použitelná pro posuzovatele těchto strategií a zároveň srozumitelná pro laickou veřejnost. Měla by sloužit především krajským úřadům, které jsou ve většině případů příslušnými úřady pro SEA posuzování územních plánů obcí na životní prostředí tak, aby byly schopny rychle a snadno rozhodnout. Projekt si také klade za cíl vytipovat nadčasové indikátory, které bude možno dlouhodobě sledovat a vytvořit tak předpoklady pro vznik delší časové řady údajů potřebných pro hodnocení vývoje krajiny způsobem, který není na úrovni územních plánů obcí dosud pokryt. Grantový projekt bude zaměřen na ověření vybraných indikátorů životního prostředí v rámci modelového území. Z celé škály používaných indikátorů bude projekt zaměřen především na indikátory kvality života a některé další indikátory životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Identifikácia projektu:IGA 63/2006
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0