Projekty


Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zásadním rozvojovým záměrem projektu je prověřit možnosti kvantitativního a kvalitativního rozšíření zemědělské rostlinné produkce, případně stanovení možností zavedení a rozšíření jejího dalšího zpracovávání a využívání. Projekt a současná implementace jeho výsledků a praktických zkušeností v oblasti jižního Mongolska by měl přispět ke stanovení vlastních produkčních možností vedoucích k určité míře soběstačnosti Mongolska v zemědělských komoditách. Realizace projektu by měla přispět k vymezení možností nastartovat procesy: - regenerace lokalit se stávající rostlinnou výrobou (intenzifikace produkce, zvětšení rozmanitosti produkce, vybudování základů následného zpracovávání produkce) - zemědělského rozvoje v semiaridním prostoru severní Gobi v jižních částech Mongolska, - používání pěstebních technologií, které omezí vliv hospodaření na proces dezertifikace (Ţ zachování kvality půdy, omezení erozní činnosti, zachování zásob podzemních vod), - poklesu nezaměstnanosti v dané oblasti (nové pracovní příležitosti v sektoru rostlinné výroby). - pozitivní implementace jeho výsledků bude posílena samozásobovací schopnost oblasti - výsledky projektu mohou přispět ke stanovení dalších rozvojových priorit na území jižního Mongolska - realizace projektu rozšíří možnosti využití území severní Gobi s ohledem na možné negativní projevy procesu dezertifikace - seznámení mongolských zemědělců s perspektivami dalšího technologického zpracování vypěstované rostlinné produkce rozšíří možnosti následného dalšího zhodnocování rostlinné výroby.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
MZe-ZRS ČR
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
15. 09. 2006
Datum ukončení projektu:
20. 11. 2009
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel části zpracování a konzervace produktů
hlavní řešitel projektu
řešitel části zpracování a konzervace produktů