ProjektyHelp


Modelování reologických vlastností tekutých a polotekutých potravinářských surovin a potravin vykazující nenewtonské chování

Garant: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF), Ústav technologie potravin (AF)
Identifikace projektu:
AF-IGA-2020-TP006
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2020
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0