ProjektyHelp


Vliv biobutanolu na viskozitní vlastnosti automobilového benzinu

Garant: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Identifikace projektu:
AF-IGA2020-IP060
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0