ProjektyHelp


Vliv biobutanolu na viskozitní vlastnosti automobilového benzinu

Garant: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Vliv biobutanolu na viskozitní vlastnosti automobilového benzinu".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRole
Pracoviště
Telefon
Kancelář
A
ÚTAD AF, ext ICV
+420 545 132 128
BA01N1034 (A1.34)
Ř
AF D-ZS-TMZ prez [roč 2]
+420 545 132 120
BA01N1031 (A1.31)

Legenda
Role:
A
administrativa
Mmetodický řešitel
Ř
řešitel
H
pomocník
P
pozorovatel