Projects


Innovation of the course Development Anthropology

Supervisor: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Basic information
   
      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Předmět Rozvojová antropologie je na FRRMS MENDELU vyučován od LS 2015/16. Znalosti z antropologie jsou pro studenty Mezinárodních teritoriálních studií na FRRMS MENDELU klíčové, neboť jim umožňují rozšířit spektrum metod používaných v sociálních vědách. K primárním antropologickým metodám patří terénní výzkum a zúčastněné pozorování ve vybraných společnostech. Praktické výuce těchto metod však doposud nebyl v předmětu věnován žádný prostor. Přitom jejich znalost studentům může výrazně pomoci při řešení vlastního výzkumu během praktických stáží pořádaných FRRMS MENDELU a psaní diplomové práce. V předmětu navíc chybí originální učební pomůcky pro výuku a samostudium. Záměrem tohoto projektu je odstranit zmiňované nedostatky.
Kind of project:
Internal (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Department:
Department of Languages (FRDIS)
Project identification:
IN3200261/1106/317
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2020
Project close date:31. 12. 2020
Number of workers in the project:
1
Number of official workers in the project:
0