Projekty


Standardizace technologické jakosti kuřecího masa

Garant: prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V blízké budoucnosti se předpokládá zvyšování podílu jatečně opracovaných kuřat zpracovaných na drůbeží masné výrobky. Podmínkou úspěšnosti tohoto zaměření je důkladná znalost složení a technologických vlastností kuřecího masa, které na rozdíl od masa vepřového a hovězího ve značné míře dosud chybí. Řešení projektu má takové informace poskytnout. Proto bude hodnocen průběh postmortálních změn ve svalovině poražených kuřat a budou hodnoceny vlastnosti masa důležité pro jeho technologické uplatnění. Získané hodnoty budou posuzovány v návaznosti na intravitální, předporážkové i porážkové okolnosti. Bude snaha částečně eliminovat ty premortální faktory, které působí negativně na technologické vlastnosti kuřecího masa. Dále bude snahou eliminovat přílišrozsáhlou variabilitu jakosti porážených kuřat i variabilitu jakostních znaků kuřecího masa v zájmu standardizace jakosti hlavní suroviny, výrobní jistoty a stabilní vyrovnané jakosti výrobků z drůbežího masa. Bude sledován vliv hlavních technologic
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Agronomická fakulta
Identifikácia projektu:EP0960996197
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:EP0960996197
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 1996
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 1999
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:3