Projekty


Standardizace technologické jakosti kuřecího masa

Garant: prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.


Základní informace
   
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V blízké budoucnosti se předpokládá zvyšování podílu jatečně opracovaných kuřat zpracovaných na drůbeží masné výrobky. Podmínkou úspěšnosti tohoto zaměření je důkladná znalost složení a technologických vlastností kuřecího masa, které na rozdíl od masa vepřového a hovězího ve značné míře dosud chybí. Řešení projektu má takové informace poskytnout. Proto bude hodnocen průběh postmortálních změn ve svalovině poražených kuřat a budou hodnoceny vlastnosti masa důležité pro jeho technologické uplatnění. Získané hodnoty budou posuzovány v návaznosti na intravitální, předporážkové i porážkové okolnosti. Bude snaha částečně eliminovat ty premortální faktory, které působí negativně na technologické vlastnosti kuřecího masa. Dále bude snahou eliminovat přílišrozsáhlou variabilitu jakosti porážených kuřat i variabilitu jakostních znaků kuřecího masa v zájmu standardizace jakosti hlavní suroviny, výrobní jistoty a stabilní vyrovnané jakosti výrobků z drůbežího masa. Bude sledován vliv hlavních technologic
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Agronomická fakulta
Identifikace projektu:
EP0960996197
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
EP0960996197
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 1996
Datum ukončení projektu:
31. 12. 1999
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
3