ProjektyHelp


Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013

Garant: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu bylo provedení komplexního zhodnocení dopadů OPPI na ekonomickou situaci podpořených podniků prostřednictvím kontrafaktuální dopadové analýzy (CIE). Výsledky analýzy z pohledu zvyšování konkurenceschopnosti provedené v jednotlivých programech naznačují většinou nejednoznačný efekt realizace podpory na příslušné ukazatele, což vede k závěru, že realizace podpory z OPPI celkově neměla statisticky významný dopad na konkurenceschopnost podpořených podniků ve sledovaném dvouletém období po ukončení programu.
Druh projektu:
MPO (Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu)
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 12. 2017
Datum ukončení projektu:
30. 09. 2018
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
1