ProjektyHelp


Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny

Garant: Ing. Hana Habrová, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Záměrem projektu je přispět ke zlepšení životního prostředí awasského jezera a jeho okolí prostřednictvím implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížením znečištění a zanášení jezera. Bude realizováno participativní územní plánování a díky projektu dojde ke zlepšení hospodaření s půdou zavedením inovací v zemědělství a lesnictví. Bude vybudována funkční ochrana awasského jezera stavěním ochranné hráze, ochranné zóny a mokřadů, dojde k realizaci rehabilitace degradovaných území zalesňovacími a protierozními aktivitami a k nastavení následného udržitelného managementu. Proběhne také pilotní realizace oplocení, mobiliáře a výsadby zeleně ve vybraných městských parcích. Projekt se zaměří i na budování kapacit místních úředníků.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikace projektu:
02-ČRA19-07_08
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
15. 08. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
projektový expert
projektová manažerka
Ing. et Ing. Martin Danzer
projektový expert
Ing. Petr Němec, Ph.D.projektový expert
projektový expert
Ing. Petr Vahalík, Ph.D.projektový expert