Projekty


Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny

Garant: Ing. Marie Balková


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav geologie a pedologie (LDF)
Identifikace projektu:TJ02000265
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2019
Datum ukončení projektu:28. 02. 2021
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Marie Balkováhlavní řešitel
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.mentor
Ing. Michal Bednářřešitel
RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D.řešitel
Bc. Gabriela Tomášovářešitel