ProjektyHelp


Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny

Garant: Ing. Marie Balková


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav geologie a pedologie (LDF)
Identifikace projektu:
TJ02000265
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2019
Datum ukončení projektu:28. 02. 2021
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Marie Balková
hlavní řešitel
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.mentor
řešitel
řešitel
řešitel