ProjektyHelp


Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem

Garant: prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
1 Laboratorní experimenty účinky el. proudu na kůrovce. Vodivost napadených výřezů a účinnost v závislosti na stavu lýka. Studium imobilizace brouků i larev. Vývoj komory el.proudových polí. Vývoj komory termické odolnosti kůrovců. Studium transportu látek cévním řečištěm dosud stojících stromů. Zásady BOZ. 2 Testování napadeného kůrovcového dřeva na skládkách. Konstrukce a provoz komor. Konstrukce imobilizéru. Návrh a výroba ručně obsluhovaného aktuátoru. 3 Testování na stojících stromech. Výběr a zkoušení látek pro optimální kontaminaci vody v cévách. Praktické zkoušky s funkčním vzorkem aktuátoru. Aplikace kontaminace cévní vody. Výběr optimální metody.
Druh projektu:
GS LČR (Grantová služba Lesy ČR)
Pracoviště:
Ústav techniky (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2019
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0