Projekty


Furniture and Language innovative integrated learning for sector Atractiveness and Mobility Enhancement

Garant: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Identifikácia projektu:2018-1-PLO1-KA202-050703
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 11. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2021
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0