Projekty


Vliv intenzity aktivního managementu na biodiverzitu arachnofauny v chráněných územích nížinných lesů

Garant: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.


Základní informace      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V rámci projektu je plánováno dlouhodobé sledování a podchycení změn arachnofauny v různých intenzitách znovuobnoveného aktivního managementu v nížinných lesích teplomilných doubrav a dubohabřin. Projekt je koncipován tak, aby bylo zahrnuto základní vyhodnocení stavu a změn biodiverzity arachnofauny ve vztahu k různým intenzitám zásahů, tj. prosvětlenosti lesa v původně bezzásahových chráněných územích nížinných lesů. Výzkum bude zaměřen na společenstva pavouků, která mají silnou vazbu na mikrohabitatové podmínky a velmi dobře reagují na změny v prostředí, dále mají velmi dobrou schopnost disperze. Zároveň jsou významnými nespecializovanými predátory s rozmanitými loveckými strategiemi a jsou tedy důležitou a nenahraditelnou složkou všech terestrických ekosystémů.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0