Projekty


Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli

Garant: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt se zaměřuje na studium soudobých dějin v oblasti středního odborného školství. Hlavním cílem projektu je prozkoumat a popsat každodenní život střední odborné školy v období socialistického Československa. Řešení projektu bude založeno na historiografickém přístupu dějin každodennosti. Primární místo ve výzkumu bude zaujímat metoda orální historie, jejímž prostřednictvím budou realizovány rozhovory, kdy respondenty budou klíčoví aktéři školního vzdělávání i života – učitelé (pamětníci) středních odborných škol. Metoda orální historie bude doplněna i studiem dostupných archivních pramenů uložených v Národním archivu, Moravském zemském archivu a Archivu města Brna.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Identifikace projektu:
GA19-24776S
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Spoluřešitelka projektu
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Hlavní řešitel projektu