Projekty


Globální průzkum pití ayahuascy: praktiky, představy a účinky na zdraví a životní pohodu

Garant: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Globální projekt o ayahuasce je multidisciplinární výzkumný projekt pod záštitou Univerzity v Melbourne realizovaný ve spolupráci s mezinárodním týmem výzkumníků z Austrálie, Brazílie, Španělska, České republiky a Švýcarska. Projekt má za cíl zlepšit porozumění užívání ayahuasky v různých kontextech po celém světě a zjišťuje motivaci a kontext užívání, účinky na zdraví a životní pohodu a potenciální rizika.
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Identifikace projektu:1545143.3
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0