Projekty


On-farm konzervace starých a krajových odrůd ovocných dřevin

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:DČ (Doplňková činnost (obchodní smlouvy))
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:245/2018-17230 MZe
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:11. 06. 2018
Datum ukončení projektu:30. 11. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Odpovědný řešitel
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.řešitel