Projects


Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin

Supervisor: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Basic information   Workers   Time schedule   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Department:Department of Fruit Science (FH)
Project identification:QK1920058
Project status:In progress
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:31. 12. 2023
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.odpovědný řešitel za ZF
Ing. Tomáš Kissspoluřešitel