Projekty


Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
QK1920124
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Martina Göttingerová
spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
odpovědný řešitel za ZF
Ing. Tomáš Kissspoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
administrativa