ProjektyHelp


Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity

Garant: Ing. Daniel Falta, Ph.D.


Základní informace
   
   
Financování
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.1 s názvem Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě objednavateli provést dílo projektu s názvem „Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity".
Druh projektu:Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Identifikace projektu:
SV2180661
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
10. 10. 2018
Datum ukončení projektu:
30. 11. 2019
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0