Projekty


Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity

Garant: Ing. Daniel Falta, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.1 s názvem Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě objednavateli provést dílo projektu s názvem „Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity".
Druh projektu:Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Identifikace projektu:SV2180661
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:10. 10. 2018
Datum ukončení projektu:02. 09. 2019
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0