Projekty


Inovace na mléčné farmě Lípa

Garant: Ing. Daniel Falta, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tento inovativní projekt řeší problematiku navržení, vytvoření a zavedení plně automatického systému řízení mikroklima ve stáji pro produkční krávy na farmě Lípa u Havlíčkova Brodu. V současné době není v tuzemských chovech navržen ani uplatněn plně automatický systém regulace stájového prostředí, který v sobě zahrnuje následující prvky ovládání: přirozené a nucené ventilace, regulace teploty uvnitř stájového objektu a sdruženého osvětlení.
Druh projektu:Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Identifikace projektu:SV2180381
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:04. 06. 2018
Datum ukončení projektu:30. 10. 2018
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0