Projekty


Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina – identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot

Garant: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výzkumný projekt se skládá ze dvou věcných etap: ETAPA I. je zaměřena na historickou, kulturní a krajinářskou hodnotu hospodářských jednotek, označovaných jako „poplužní dvory“. Cílem této etapy je spojit charakter jednotlivých dvorů s charakterem krajiny – na pozadí ekonomické činnosti vysvětlit kvalitu kulturní krajiny s důrazem na existenci dochovaných historických krajinných struktur. ETAPA II. je zaměřena na návrh metod interpretace památkově chráněných krajin. Cílem je použití inovativních metod a nejnovějších technologií při interpretaci kulturních hodnot s cílem podpořit myšlenku jejich ochrany.
Druh projektu:MK (Projekt Ministerstva kultury)
Pracovisko:Ústav plánovania krajiny (ZF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0