Projekty


Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina – identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot

Garant: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výzkumný projekt se skládá ze dvou věcných etap: ETAPA I. je zaměřena na historickou, kulturní a krajinářskou hodnotu hospodářských jednotek, označovaných jako „poplužní dvory“. Cílem této etapy je spojit charakter jednotlivých dvorů s charakterem krajiny – na pozadí ekonomické činnosti vysvětlit kvalitu kulturní krajiny s důrazem na existenci dochovaných historických krajinných struktur. ETAPA II. je zaměřena na návrh metod interpretace památkově chráněných krajin. Cílem je použití inovativních metod a nejnovějších technologií při interpretaci kulturních hodnot s cílem podpořit myšlenku jejich ochrany.
Druh projektu:
MK (Projekt Ministerstva kultury)
Pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0