Projekty


Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva.

Garant: Ing. Petr Pařil, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:TG02010074
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0