Projekty


Percepce a hodnocení geodiverzity v kontextu ochrany neživé přírody

Garant: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je zjistit, jak geodiverzitu vnímá a hodnotí „běžná“ (nikoliv výlučně odborná) veřejnost, zda geodiverzitu vůbec vnímá, jestli vidí smysl v její ochraně a jaký potenciál podle ní má geodiverzita pro lidskou společnost. Výsledky projektu budou využity jako podklady pro plánování v oblasti ochrany a tvorby krajiny s vazbami na geoturismus a geovzdělávání jakožto aktivity s ochranou a tvorbou krajiny související a posilující jejich význam a akceptaci veřejností. Projekt je tedy v tomto unikátní a inovativní a přinese jednak cenné údaje o vnímání geodiverzity neodborníky, jednak data, která bude možné využít pro plánování v oblasti ochrany přírody (VKP, ÚSES).
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
15. 02. 2018
Datum ukončení projektu:
14. 02. 2019
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0