Projekty


Poskytování konzultačních služeb pro transfer znalostí a zkušeností pro rozvoj mlékárenského sektoru a v produkci mléka v Republice Srbsko

Garant: Ing. Ondřej Polák, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Seznam aktivit, na kterých se budou řešitelé podílet. Výstup: Zkvalitnění technologie chovu dojnic a produkce mléka; zhodnocení stávající situace, výběr chovatelů; školení chovatelů v zooveterinárních opatřeních a správných podmínkách chovu dojnic, hygieně dojení a uchovávání mléka; školení chovatelů v chovu dojeného skotu a v oblasti jeho reprodukce, a plemenářské práce; studijní cesta do chovatelských a mlékárenských provozů v ČR.
Druh projektu:Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Identifikace projektu:
UNDP-IRH-RFP-2017-02
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
31. 05. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0