Projekty


Význam strategie a strategického řízení malých a středních podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování

Garant: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavním cílem výzkumu je vyhodnotit význam a vliv strategického řízení MSP primárně zaměřených na elektronické obchodování pro dlouhodobý strategický rozvoj. Dílčím cílem je identifikace silných a slabých stránek malých a středních podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování ve strategickém řízení v elektronickém obchodování a navrhnout řešení, které umožní posílit jejich strategickou pozici. Výzkumným souborem jsou MSP se sídlem v ČR primárně zaměřených na elektronické obchodování z oblasti B2C. Hlavním výstupem je navržení modelu strategického řízení, který umožní posílit strategickou pozici sledovaných podniků.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 01. 2019
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:5