Projekty


Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele

Garant: Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
19. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 01. 2019
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0