ProjektyHelp


Udržitelnost malých rodinných farem

Garant: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Zahr. vzd. (Zahraniční vzdělávací projekty)
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:
ERASMUS + KA2
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 09. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 08. 2019
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Garant - hlavní řešitel za MENDELU v Brně
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Radmila Presová, Ph.D.administrativa