Projekty


Exotický turismus v České republice

Garant: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Tento projekt navazuje na předchozí výzkum glokalizace "tradiční" amazonské medicíny. Výzkumný záměr bude rovněž realizován v České republice. Jeho cílem je objasnění fenoménu exotického turismu, který do střední Evropy pronikl počátkem nového tisíciletí. K dosažení stanoveného cíle dojde na základě dotazníkového šetření a pořízením, transkripcí a obsahovou analýzou min. 30 interview s participanty na takovýchto expedicích z České republiky. Výsledkem bude zakotvená teorie o zkoumaném glokálním jevu, která přispěje k jeho interpretaci. Výstupy projektu budou prezentovány v diplomových pracích, odborných periodikách a na mezinárodních konferencích. Studenti zapojení do projektu budou plnit funkci pomocných vědeckých pracovníků.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Identifikace projektu:
FRRMS_IGA_2018/001
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0