ProjektyHelp


Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)

Garant: Ing. Roman Longauer, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na ověření možnosti zmírnění chřadnutí jasanu způsobeného zavlečeným patogenem H. fraxineus prostřednictvím pěstebních opatření. Výzkum probíhá na 15ti pokusných lokalitách (plochách) v lesních porostech nalézajících se v luzích, náhorních polohách a na vápencovém podloží. Každou z pokusných lokalit tvoří parcely, na kterých byly provedeny zdravotní probírky různé intenzity ve vegetačním období a mimo vegetace. Efekt pěstebních zásahů je na každé lokalitě porovnáván s kontrolní bezzásahovou parcelou. Doba hodnocení pokusů je 2 až 3 roky. Předmětem závěrečného vyhodnocení bude vliv intenzity (slabá, silná probírka) a časování zásahu (letní, zimní)na zmírnění chřadnutí jasanů na různých typech lesních stanovišť.
Druh projektu:
Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF), Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
15. 07. 2015
Datum ukončení projektu:31. 07. 2018
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0