ProjektyHelp


Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)

Garant: Ing. Roman Longauer, CSc.


   
Pracovníci
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
A
ÚZPL LDF
+420 545 134 134
BA04N5016 (B5.16)
ŘÚOLM LDF+420 545 134 184BA04N3045 (B3.45)
ŘÚZPL LDF
+420 545 134 128
BA04N4046 (B4.46)
Ř
ÚOLM LDF, LDF D-OLM prez [roč 4]
+420 545 134 184
BA04N3045 (B3.45)
ŘÚOLM LDF
+420 545 134 184
BA04N3045 (B3.45)

Legenda
Role:AadministrativaM
metodický řešitel
Ř
řešitel
H
pomocník
P
pozorovatel