Projekty


Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku

Garant: Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 02. 2017
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0