Projekty


Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách Subsaharské Afriky

Garant: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt mimořádně vhodně naplňuje záměry státní politiky v oblasti udržitelné zemědělství a lesnictví, stanovené strategickými dokumenty, zejména Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016--2022, schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 82 a přispěje k cílům stanovených Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017 zejména odstranění chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a k ochraně životního prostředí.
Druh projektu:
Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikácia projektu:
15/2017/II
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:02. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0