Projects


Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách Subsaharské Afriky

Supervisor: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt mimořádně vhodně naplňuje záměry státní politiky v oblasti udržitelné zemědělství a lesnictví, stanovené strategickými dokumenty, zejména Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016--2022, schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 82 a přispěje k cílům stanovených Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017 zejména odstranění chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a k ochraně životního prostředí.
Kind of project:
Other (Jiný projekt)
Department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Project identification:
15/2017/II
Project status:
In progress
Project start date :02. 01. 2017
Project close date:
31. 12. 2019
Number of workers in the project:
9
Number of official workers in the project:
0